Hodowcy

Biernat Dariusz

Biernat Dariusz

Gołębie JANSSEN / DE KLAK


Gołębie w rozpłodzie pokazane na stronie wywodzą się z starych gołębi braci Janssen zakupione u Smeulders z Holandii, De Klaka i Udo Eliasa z Niemiec. Przodkowie tych gołębi, z mojej hodowli były to najlepsze gołębie u Braci Janssen jak Geloger, Lichte, Jonge Merkx, Avgeke Urge, Wonder Crack, wnuki w gołębniku. De Klak 613, Klass 045, oraz od Udo Elisa gołębie po Super Star 193. Moja hodowla w rozpłodzie jest jedną z najlepszych na świecie gołębi rasy Janssen, De Klak i van Loon. Dokumentacja do wglądu.

[EN] The breeding pigeons shown on the website come from the old pigeons of the Janssen brothers purchased from Smeulders from the Netherlands, De Klak and Udo Elias from Germany. The ancestors of these pigeons, from my breeding, were the best pigeons at the Janssen Brothers like Geloger, Lichte, Jonge Merkx, Avgeke Urge, Wonder Crack, grandchildren in the loft. De Klak 613, Klass 045, and pigeons from Udo Elisa to Super Star 193. My breeder is one of the best Janssen, De Klak and van Loon pigeons in the world. Documentation available.

网站上展示的种鸽来自于从荷兰斯莫德斯、德国德克拉克和乌多埃利亚斯购买的詹森兄弟的老鸽。 这些鸽子的祖先,从我的育种来看,是詹森兄弟最好的鸽子,如 Geloger、Lichte、Jonge Merkx、Avgeke Urge、Wonder Crack,以及鸽舍的孙代。 De Klak 613、Klass 045,以及从 Udo Elisa 到 Super Star 193 的鸽子。我的种鸽是世界上最好的 Janssen、De Klak 和 van Loon 鸽子之一。 文档可用。

Zdjęcia przestawiają młode oraz rodziców 2023

Możliwość prezentacji rodowodów przez SMS. Zainteresowanych proszę o kontakt.

tel. 502 542 557

Galeria