Hodowcy

Nawrot Tomasz

Nawrot Tomasz

Wyniki:

Mistrzostwa Polski:
2016:
15. Przodownik Polski kat. B
38. Przodownik Polski INTERMISTRZOSTWO
46. Przodownik Polski INTERMISTRZOSTWO
72. Przodownik Polski kat. GMP
2018:
17. Przodownik Polski kat. A
72. Przodownik Polski kat. GMP
2019:
258. Przodownik Polski kat. GMP
2020:
206. Przodownik Polski kat. GMP
2022:
108. Przodownik Polski kat. GMP
116. Przodownik INTERMISTRZOSTWO MIĘDZYPAŃSTWOWE

Mistrzostwa Okręgu Katowice / REGION III Śląsk
2016:
I V-ce Mistrz Okręgu kat. B – coeff. 80,59 / I v-ce Mistrz Regionu  kat. B,  1. Przodownik Okręgu kat. GMP,  1. Przodownik Okręgu kat. INTERMISTRZOSTWO / 2. Przodownik  Regionu kat. INTERMISTRZOSTWO,  2. Przodownik Okręgu kat. Tradycyjne Mistrzostwo,  10. Przodownik Okręgu kat. D,  25. Przodownik Okręgu kat. C,  50. Przodownik Okręgu kat. M,  7. Przodownik Regionu III Śląsk kat. GMP,  14. Przodownik Regionu III Śląsk kat. D,  37. Przodownik Regionu III Śląsk kat. C
2017:
25. Przodownik Okręgu kat. INTERMISTRZOSTWO,  40. Przodownik Okręgu kat. A,  45. Przodownik Regionu III Śląsk INTERMISTRZOSTWO.,  178. Przodownik Okręgu kat. Tradycyjne Mistrzostwo
2018:
1. Przodownik Okręgu kat. A / 1. Przodownik Regionu II kat. A,  10. Przodownik Okręgu kat. GMP / 13. Przodownik Regionu II kat.  GMP,  11. Przodownik Okręgu kat. B / 19. Przodownik Regionu III kat. B,  13. Przodownik Okręgu kat. MŁODE / 21. Przodownik Regionu III  kat. MŁODE,  17. Przodownik Okręgu kat. A,  28. Przodownik Okręgu kat. Tradycyjne Mistrzostwo,  37. Przodownik Okręgu kat. C,  72. Przodownik Okręgu kat. GMP
2019:
39. Przodownik Okręgu kat. Tradycyjne Mistrzostwo,  24. Przodownik Okręgu kat. C / 26. Przodownik Regionu III Kat. C,  31. Przodownik Okręgu kat. GMP / 34. Przodownik Regionu III GMP,  18. Przodownik Okręgu kat. INTERMISTRZOSTWO,  23.  Przodownik Regionu kat. INTERMISTRZOSTWO
2020:
17. Przodownik Okręgu kat. Tradycyjne Mistrzostwo,  33. Przodownik Okręgu kat. A,  7. Przodownik Okręgu kat. B / 14. Przodownik Regionu III Śląsk kat.  B
48. Przodownik Okręgu kat. C,  23. Przodownik Okręgu kat. GMP / 42. Przodownik Regionu III kat.  GMP
2021:
46. Przodownik Okręgu kat. Tradycyjne Mistrzostwo,  19. Przodownik Okręgu kat. A / 35. Przodownik Regionu III Śląsk  kat. A,  20. Przodownik Okręgu kat. C / 34. Przodownik Regionu III Śląsk  kat. C,  39. Przodownik Okręgu kat. GMP
2022:
1. Przodownik Okręgu kat. Tradycyjne Mistrzostwo 3. Przodownik Okręgu kat. GMP 7. Przodownik Okręgu kat. B / 12. Przodownik Regionu III Śląsk kat.  B,  12. Przodownik Okręgu kat. M / 29. Przodownik Regionu III Śląsk  kat. M,  37. Przodownik Okręgu kat. A,  1. Przodownik Regionu III kat. INTERMISTRZOSTWO,  I V-ce Mistrz Okręgu kat. INTERMISTRZOSTWO

Mistrzostwa Oddziału Piekary Śl. 1 / REJON  Radzionków
2016:  I V-ce Mistrz Rejonu – gołębie dorosłe,  Mistrz Oddziału – gołębie dorosłe  2017:  II V-ce Mistrz Oddziału – gołębie dorosłe,  9. Przodownik Rejonu – gołębie dorosłe.  2018:  Mistrz Oddziału – gołębie dorosłe i młode,  2. Przodownik Rejonu – gołębie młode,  5. Przodownik Rejonu – gołębie dorosłe.  2019:  II V-ce Mistrz Oddziału – gołębie dorosłe,  2. Przodownik Rejonu - gołębie dorosłe.  2020:  II V-ce Mistrz Oddziału – gołębie dorosłe,  15. Przodownik Rejonu – gołębie dorosłe.  2021:  I V-ce Mistrz Oddziału – gołębie dorosłe,  8. Przodownik Rejonu – gołębie dorosłe.  2022:  Mistrz Rejonu – gołębie dorosłe,  Mistrz Oddziału – gołębie dorosłe,  Mistrz Oddziału – gołębie młode

tel.505 983 577
PZHGP 0140 Piekary Śląskie

uploads/user_file/nawrot/nawrot-figo.jpg
uploads/user_file/nawrot/nawrot-polasek.jpg
uploads/user_file/nawrot/wg-kosakowo-1.jpg